שיעור התנסות חוויתי

אמנם המטרה העיקרית שלנו היא ספורט תחרותי, לא כך הדבר לגבי כל אדם שמגלה עניין בקשתות. רבים מבקשים לחוות את חדוות הירי בקשת בלא תכניות מרחיקות לכת לעתיד – ואין יותר כיף מזה!

לכן אנחנו מציעים שיעור חוויתי חד-פעמי העונה לדרישותיו של כל מתעניין: הסבר על הקשתות והרקע ההיסטורי (רמת הפירוט תלויה בכם!), הדגמה של סוגי הקשתות השונים, לימוד של כללי הבטיחות וטכניקת הירי והתנסות מעשית מהנה בירי בקשת.

את חוויית הקשתות כיף לעבור גם בגפכם וגם בזוג או בקבוצה קטנה – כאן אפשר לערוך גם תחרות מאתגרת! אמנם המטרה העיקרית שלנו היא ספורט תחרותי, לא כך הדבר לגבי כל אדם שמגלה עניין בקשתות. רבים מבקשים לחוות את חדוות הירי בקשת בלא תכניות מרחיקות לכת לעתיד – ואין יותר כיף מזה! לכן אנחנו מציעים שיעור חוויתי חד-פעמי העונה לדרישותיו של כל מתעניין: הסבר על הקשתות והרקע ההיסטורי (רמת הפירוט תלויה בכם!), הדגמה של סוגי הקשתות השונים, לימוד של כללי הבטיחות וטכניקת הירי והתנסות מעשית מהנה בירי בקשת. את חוויית הקשתות כיף לעבור גם בגפכם וגם בזוג או בקבוצה קטנה – כאן אפשר לערוך גם תחרות מאתגרת!>