רישום ספורטאים ובדיקות רפואיות

רישום לעונת 2020-2021

כמו בכל שנה, עלינו לבצע רישום מתאמנים לאיגוד הקשתות ולרכוש עבורם ביטוח איגודי. הסכומים לעונה הם: 300 ₪ למבוגר ו-150 ₪ למי שבמהלך העונה לומד בבית ספר של משרד החינוך ולפיכך מבוטח בביטוח בתי הספר. התשלום יבוצע באמצעות העברה לחשבון העמותה.

על כל אחד מחברי המועדון המבקשים להירשם לעונת 2019-2020, לבצע את הבדיקות הרפואיות כנדרש מתוקף חוק הספורט. ללא אישור הבדיקה לא ניתן לבטח את המתאמן בביטוח האיגודי ולכן אין אפשרות לשלבו באימונים במועדון. את הבדיקות יש לבצע באופן עצמאי אך ורק באחד המכונים המוכרים ע"י משרד הבריאות כ"תחנות לרפואת ספורט". יש לקבוע בדיקות במכונים המופיעים בקישור הבא:

https://institutions.health.gov.il/Institutions/57

(או להיכנס לאתר משרד הבריאות, למצוא "תחנות לרפואת ספורט" בחלון הגלילה "סוג מוסד" ולבחור לפי אזור מגורים או נוחות).


על הקשתים לבצע בדיקות גופניות הכוללות מבחן א.ק.ג. במאמץ (ארגומטריה) החל מגיל 30. מתחת לגיל 30 אין צורך בארגומטריה וניתן להסתפק בבדיקה גופנית בלבד, אך גם זו אך ורק בתחנה מורשית לרפואת ספורט, בחתימת רופא ספורט. שום בדיקה ממכון רפואי אחר או מרופא אחר, בין אם רופא משפחה או רופא מומחה, לא תתקבל.

קשתים חדשים:

טופס בדיקה רפואית מלאה ממכון מורשה בחתימה וחותמת רופא ספורט
צילום ת.ז. (או ת.ז. של הורה במקרה של קטין, כולל הספח שבו מופיעים פרטיו של הקטין)
תמונת פספורט (דיגיטלית)
העברה בנקאית על סך 150/300 ₪ לחשבון עמותת קשתות המאה ה-21 (העמותה מעבירה את התשלום לאיגוד לביצוע הרישום)
קשתים ממשיכים (בעלי כרטיס מתחרה):

טופס בדיקה רפואית מלאה ממכון מורשה בחתימה וחותמת רופא ספורט
העברה בנקאית על סך 150/300 ₪ לחשבון עמותת קשתות המאה ה-21.