נהלי רכישת ציוד קשתות

 

ציוד קשתות מסווג כיום כ"צעצוע מסוכן" ורכישתו ויבואו לישראל מוגבלים מטעמי בטיחות (בדומה לזיקוקי דינור). אזרחים רבים אינם מודעים לכך ומזמינים בתום לב ציוד מחו"ל שכניסתו לארץ נעצרת במכס. כדי לשחרר ציוד קשתות שהוזמן מחו"ל מהמכס, נדרש רישיון יבוא חד-פעמי של משרד התמ"ת אותו ניתן לקבל אך ורק על סמך אישור חברות באחד ממועדונים הרשמיים שהינם חברים באיגוד הקשתות בישראל. לפי המדיניות הנהוגה במועדוננו, אישור כזה ניתן אך ורק לחברים במועדון אשר רשומים ומתאמנים בפועל תקופה של 6 חודשים לפחות ומתחייבים שלא להשתמש בציוד הנרכש מחוץ למסגרת המועדון או פעילות איגודית רשמית. הסיבות לכך הן כדלקמן:

א'. ירי בחץ וקשת בשטחים ציבוריים או פרטיים או כל שטח אחר שאינו עומד בתקן הישראלי למגרש קשתות מהווה עבירת בטיחות חמורה ועומד בניגוד לחוק.

ב'. מערכת קלעי-קשת-חץ דורשת איזון עדין מאוד בין כל מרכיביה. שימוש בציוד קשתות שאינו מתאים לכל קשת ספציפי, בהתאם לגילו, ממדיו הגופניים, מצבו הגופני וטכניקת השימוש בכלי, הינו מסוכן לקשת עצמו ולפעמים אף לסובבים אותו ועלול להביא לפציעות חמורות שישביתו את המתאמן. לכן, את ציוד הקשתים יש לבחור בקפידה ועל פי המלצותיו המקצועיות של המאמן.

ג'. שימוש או אימון עצמאי על ידי קשת מתחיל ללא הנחיית מאמן, גם כשזה מתקיים במקום מאובטח ללא אפשרות לפגיעה עצמית או פגיעה באחרים או ברכוש, אינו מומלץ. טכניקת הירי בקשת היא מורכבת ודורשת תהליך מתמשך ומבוקר של רכישת ידע ומיומנות. במילים פשוטות, מתחיל שמתאמן ללא הנחיה, צובר טעויות טכניות שמונעות ממנו להגיע לתוצאות הרצויות, וכן עלולות להביא לפציעות.

הקפדה על כל הנאמר לעיל מאפשר לכולנו חוויית קשתות בטוחה ומהנה!